Notarius publicus


Notarius publicus är förordnad av Länsstyrelsen för att bistå allmänheten och företag med att bl.a. bestyrka olika handlingar, s.k. legalisering. Detta kan gälla fullmakter, köpehandlingar, betygskopior, inbjudningar till personer ifrån andra länder som ska söka visum till Sverige, adoptionshandlingar, legalisering av översättningar m.m.

Vi är den enda byrån i Eskilstuna som innehar titeln Notarius publicus. På vår byrå har vi två notarius publicus detta är Maria Nilsson samt Malin Chorell. Om du vill komma i kontakt med Notarius publicus för rådfrågning eller tidsbokning vänligen ring till vår reception.

VIKTIG INFORMATION 

  • Notarius publicus i Eskilstuna översätter inte dokument. Auktoriserade översättare hittar du på kammarkollegiet.se

  • Du måste infinna dig personligen på vårat kontor ifall vårt uppdrag är att bestyrka DIN namnteckning. Du måste även ta med dig giltig legitimation. 
  • För att Notarius Publicus ska kunna bestyrka kopior krävs att originalhandlingen medtages för att vi ska kunna jämföra att kopian överensstämmer med originalet. 
  • Varje handling som ska förses med apostille på dokument från myndighet måste vara försedd med följande: Stämpel i original från utfärdande myndighet, namnteckning och namnförtydligande på den person som försett handlingen med stämpel samt gärna att personens befattning vid myndigheten framgår.

PRISLISTA

                                                                                                             Privatperson    

Bestyrkande av namnteckning utan apostille                                        450 kr

Bestyrkande av namnteckning + apostille                                             600 kr

Endast utfärdande av apostille                                                                450 kr

Endast bestyrkande av passkopia                                                           450 kr

Bestyrkande av adoptionshandlingar 2 000 kr – 4 000 kr beroende på omfattning.

Tänk på att prislistan ovan endast avser ett dokument. Vid 3 handlingar eller fler får du paketpris. Du kan med fördel betala med kort eller swish men vi tar även emot kontanter.  

 

© Copyright Chorell.se